УПр за обучението в чужбина – 5

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в XI клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-2616/28.09.2020 г. г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-2616/28.09.2020 г. за утвърждаване на учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, съгласно приложенията:

Български език за XI клас

Литература за XI клас

(публикувано 08.10.2020 г.)

GoTop