I клас от учебната 2024/2025 година

Учебни програми за I клас, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3561 от 16.12.2020 г. и Заповед № РД09-3711/ 15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 29.11.2023 г.)

GoTop