Избирам себе си

Избирам себе си

„Избирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества. Директорът на Националния център по наркомании е подписал съгласие за реализиране в училищна среда № 411 от 07.09.2016 г. Становището на Министерството на образованието и науката е, че програмата съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения – съобразена е с възрастовите особености, преобладава интерактивната предлекционна форма и утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.

Програмата е в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. и е в съответствие с европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Подлежи на мониторинг от НЦН и МОН и оценка за ефективност на процеса и на резултата. Насочена е към работа с ученици от V, VI и VII клас, техните родители и класни ръководители.

Участието в програмата е доброволно и работата по нея се изпълнява от специалисти на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София съвместно с училищните психолози или педагогически съветници.

За повече информация тел.: 0876 59 71 21 и на адрес: http://www.sofiamca.org/?id=9.

GoTop