Материали за часа на класния ръководител

В помощ на класния ръководител

Ръководство за антидопингово обучение за учители по физическо възпитание и спорт (публ. 12.02.2024 г.)


Да поговорим за алкохола (публ. 15.11.2021 г.)
Книга на учителя за работа с 12-16-годишни младежи


6 анимационни образователни филми от поредицата „Демокрация за деца“ (публ. 14.09.2021 г.)

с продължителност до 4 минути можете да намерите на:

https://www.youtube.com/watch?v=syEcII3umBw&list=PLQ67goQCyVMVrBvZnlPslu5UR8ZQwEhPx

Филмите са насочени към ученици от IV до VII клас и са в областите: държава и общество, права на човека, институции и граждани, фалшивите новини, езикът на омразата и полицията – власт и отговорност.


Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо? (публ. 02.09.2019 г.)

Книга за деца и младежи „Никой няма да те нарани“ за целите на превенцията на агресията и насилието


Материали за часа на класния ръководителИзбирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.

повече>>

За повече информация: www.sacp.government.bgПолезни връзки за подготвяне на час, посветен на Европа

Портал на ЕС:

https://european-union.europa.eu/index_bg

Кът за обучение:

https://learning-corner.learning.europa.eu/index_bg

ЕС накратко:

https://europa.eu/abc/index_bg.htm

Връзка към онлайн книжарницата на ЕС:

https://bookshop.europa.eu

GoTop