525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

ДОС за придобиването на квалификация по професия

525010 Техник по транспортна техника от област на образование „Техника“ (публ. 01.06.2021 г.)

525020 Монтьор на транспортна техника от област на образование „Техника“ (публ. 15.06.2021 г.)

525060 Монтьор на подемно-транспортна техника (публ. 08.09.2020 г.)

525090 Авиационен техник

GoTop