542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

ДОС за придобиването на квалификация по професия

542041 Модист (публ. 01.09.2020 г.)

542050 Оператор в производството на облекло (публ. 15.06.2022 г.)

542110 Шивач от област на образование 54 „Производство и преработка“ (публ. 16.11.2022 г.)

542130 Килимар

542140 Плетач

542150 Бродировач

542090 Работник в производство на облекло от област на образование 54 „Производство и преработка“ (публ. 23.11.2022 г.)

GoTop