543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

ДОС за придобиването на квалификация по професия

543010 Техник-технолог в дървообработването

543020 Оператор в дървообработването (публ. 04.04.2020 г.)

543090 Работник в дървообработването (публ. 10.08.2022 г.)

543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели от област на образование 54 „Производство и преработка“ (публ. 09.06.2023 г.).

GoTop