Девето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 18 юни 2020 г.

Девето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
18 юни 2020 г.

Тема на заседанието: Дуално обучение – разширяване на обхвата и осигуряване на качество на процесите.

Резюме на заседанието:

На деветото заседание на Консултативния съвет по професионално образование (КС по ПОО) се обсъдиха възможностите за разширяване на обхвата на дуалното ПОО и осигуряване на качество на процесите. Дискутираха се и въпроси свързани с въвеждане на стимули за фирмите, които да ги насърчат да се впишат в „Информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа“ към Министерството на икономиката. Беше препоръчано на национално представителните работодателски организации да насърчат членовете си, които имат споразумение за прилагане на дуално обучение, или възнамеряват да подпишат такова, да се впишат в информационната база данни. Дискусиите по темата приключиха с препоръка за разработване на механизъм за осигуряване на качеството на дуалното обучение, който да бъде утвърден от министъра на образованието и науката.

Участниците коментираха и назрялата необходимост от създаването на платформа за дигитални учебни материали (включително за ПОО, в това число и за дуално обучение), структурата й, както и система за оценка на дигиталните учебни материали за допускане в тази платформа.

(публикувано на 14.09.2023 г.)

GoTop