Консултативен съвет по професионално обучение и образование


ЗАПОЧВА РАБОТА ПО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

27 юни 2019 г.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) ще бъде актуализиран след анализ на секторно ниво, за да се отчете спецификата на професиите и специалностите във всеки сектор. Това реши Консултативният съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.

С анализа на сегашния Списък ще се ангажират Националната агенция по професионално образование и обучение и Министерство на образованието и науката в партньорство с браншовите организации.

На заседанието на Консултативния съвет бяха коментирани възможностите за модернизиране на обучението чрез промяна на Държавните образователни стандарти и учебните планове и програми.

Участниците коментираха също използването на по-гъвкави форми на дуално обучение.

Предвижда се изграждане на регионална мрежа по дуално обучение. По време на заседанието бе решено екипът на българо-швейцарския проект „Домино“ да проведе обучения на регионалните и националните структури на национално представителните организации на работодателите, за да подкрепят методически бизнеса и професионалните гимназии да разширяват дуалното обучение.

Следващото заседание на Консултативния съвет ще се проведе на 15 октомври 2019 година и ще е посветено на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година.

GoTop