344 Счетоводство и данъчно облагане

3440201 Митническа и данъчна администрация от професия код 344020 „Данъчен и митнически посредник“ (публ. 23.11.2021 г.)

3440202 Митническо и данъчно обслужване от професия код 344020 „Данъчен и митнически посредник“ (публ. 18.01.2021 г.)

3440301 Оперативно счетоводство от професия код 344030 „Оперативен счетоводител“ (публ. 23.11.2021 г.)

GoTop