345 Администрация и управление

3450212 Предприемачество и мениджмънт от професия код 345020 „Фирмен мениджър“ (публ. 24.11.2021 г.)

3450401 Бизнес-услуги от професия код 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450501 Малък и среден бизнес от професия код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450601 Касиер от професия код 345060 „Касиер“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450801 Снабдител (публ. 01.06.2020 г.)

3450701 Калкулант от професия код 345070 (публ. 18.01.2021 г.)


Специалности от професия код 345120 „Икономист“

3451201 Индустрия (публ. 24.11.2021 г.)

3451202 Търговия (публ. 24.11.2021 г.)

3451203 Земеделско стопанство (публ. 24.11.2021 г.)

3451204 Икономика и мениджмънт (публ. 24.11.2021 г.)

3451205 Горско стопанство (публ. 24.11.2021 г.)

GoTop