346 Секретарски и административни офис дейности

3460101 Бизнес администрация от професия код 346010 „Офис мениджър“ (публ. 24.11.2021 г.)

3460201 Административно обслужване по професия код 346020 „Офис-секретар” (публ. 18.01.2021 г.)

3460301 Деловодство и архив (публ. 01.06.2020 г.)

3460401 Съдебна администрация от професия код 346040 „Съдебен служител“ (публ. 24.11.2021 г.)

GoTop