482 Приложна информатика

4820101 Икономическа информатика от професия код 482010 „Икономист-информатик“ (публ. 24.11.2021 г.)

4820201 Икономическо информационно осигуряване от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ (публ. 18.01.2021 г.)

4820301 Текстообработка (публ. 01.06.2020 г.)

4820401 Електронна търговия от професия код 482040 „Организатор Интернет приложения“ (публ. 24.11.2021 г.)

GoTop