524 Химични продукти и технологии

Специалности от професия код 524010 „Химик-технолог“

5240101 Технология на неорганичните вещества (публ. 05.12.2022 г.)

5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките (публ. 07.12.2021 г.)

5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти (публ. 07.12.2021 г.)

5240114 Технология на хомеопатичните и фитопродукти (публ. 07.12.2021 г.)


5240201 Технология в биопроизводствата от професия код 524020 „Биотехнолог“ (публ. 07.12.2021 г.)


Специалности от професия код 524040 „Лаборант“

5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства (публ. 07.12.2021 г.)

5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства (публ. 07.12.2021 г.)


Специалности от професия код 524060 „Химик-оператор”

5240601 Технология на неорганичните вещества (публ. 13.01.2022 г.)

5240609 Технология на целулозата, хартията и опаковките от професия код 524060 „Химик-оператор“ (публ. 08.12.2021 г.)

5240610 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти (публ. 30.03.2021 г.)

5240613 Декорация на силикатни изделия (публ. 18.03.2021 г.)


5240701 Стъкларско производство от професия код 524070 „Работник в стъкларското производство“ (публ. 08.12.2021 г.)

5240801 Керамично производство от професия код 524080 „Работник в керамичното производство“ (публ. 18.03.2021 г.)


Специалности от професия код 524120 „Оператор в силикатните производства“

5241201 Технология на стъкларското производство (публ. 05.12.2022 г.)

5241202 Технология на керамичното производство от професия код 524120 „Оператор в силикатните производства“ (публ. 08.12.2021 г.)

GoTop