525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Специалности от професия код 525010 „Техник по транспортна техника“

5250101 Автотранспортна техника (публ. 18.11.2021 г.)

5250102 Пътно-строителна техника (публ. 02.12.2021 г.)

5250103 Автомобилна мехатроника (публ. 15.11.2021 г.)

5250104 Електрически превозни средства (публ. 04.01.2022 г.)


Специалности от професия код 525020 „Монтьор на транспортна техника“

5250201 Автотранспортна техника (публ. 01.02.2021 г.)

5250202 Пътностроителна техника от професия код 525020 „Монтьор на транспортна техника“ (публ. 08.12.2021 г.)

5250203 Електрически превозни средства (публ. 02.12.2021 г.)


Специалности от професия код 525050 „Техник по подемно-транспортна техника“

5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства (публ. 04.01.2022 г.)

5250502 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване (публ. 02.12.2021 г.)


Специалности от професия код 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника“

5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства (публ. 02.12.2021 г.)

5250602 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване от професия код 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника“ (публ. 08.12.2021 г.)

5250603 Пристанищна механизация (публ. 02.12.2021 г.)


5250701 Локомотиви и вагони от професия код 525070 „Техник по железопътна техника“ (публ. 03.11.2021 г.)

5250801 Локомотиви и вагони от професия код 525080 „Монтьор на железопътна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)

5250903 Експлоатация и ремонт на летателни апарати от професия код 525090 „Авиационен техник“ (публ. 08.12.2021 г.)

5250905 Ремонт на летателни апарати от професия код 525090 „Авиационен техник“ (публ. 08.12.2021 г.)

5251001 Корабни машини и механизми от професия код 525100 „Корабен техник“ (публ. 15.11.2021 г.)


Специалности от професия код 525110 „Корабен монтьор“

5251101 Корабни машини и механизми (публ. 01.02.2021 г.)

5251102 Корабни тръбни системи (публ. 01.02.2021 г.)

5251103 Ремонт на кораби (публ. 01.02.2021 г.)


5251201 Автобояджийство (публ. 21.05.2020 г.)

5251202 Автотенекеджийство (публ. 21.05.2020 г.)


5251401 Корабостроене от професия код 525140 „Корабостроителен техник“ (публ. 15.11.2021 г.)

GoTop