541 Хранителни технологии


Специалности от професия код 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия (публ. 18.10.2021 г.)

5410103 Производство и преработка на мляко и млечни продукти (публ. 18.10.2021 г.)

5410104 Производство на месо, месни продукти и риба (публ. 18.10.2021 г.)

5410106 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки (публ. 24.01.2022 г.)

5410107 Производство на захар и захарни изделия (публ. 18.10.2021 г.)


Специалности от професия код 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“

5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти (публ. 01.02.2021 г.)

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба (публ. 01.02.2021 г.)

5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки (публ. 01.02.2021 г.)

5410206 Производство на захар и захарни изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410208 Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла (публ. 31.10.2023 г.)


Специалности от професия код 541030 „Хлебар-сладкар“ от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410302 Производство на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410303 Декорация на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410501 Хранително-вкусова промишленост от професия код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 01.06.2020 г.)


5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост от професия код 541040 „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 18.10.2021 г.)


5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки от професия код 541060 „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ (публ. 18.10.2021 г.)

GoTop