544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми


Специалности от професия код 544010 „Минен техник“

5440101 Добивни и строителни минни технологии (публ. 13.09.2023 г.)

5440103 Минна електромеханика (публ. 08.12.2021 г.)


5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми от професия код 544020 „Оператор в минната промишленост“ (публ. 16.02.2021 г.)

5440501 Маркшайдерство от професия код 544050 „Маркшайдер“ (публ. 08.12.2021 г.)

GoTop