762 Социална работа и консултиране

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск от професия код 762020 „Сътрудник социални дейности“ (публ. 12.11.2021 г.)

7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от професия код 762030 „Помощник-възпитател“ (публ. 21.10.2022 г.)

Специалности от професия код 762040 „Социален асистент“:

7620401 Подпомагане на деца (публ. 18.01.2021 г.)

7620402 Подпомагане на възрастни (публ. 18.01.2021 г.)

GoTop