Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

Дата на откриване на консултацията: 2 февруари 2024
Дата на приключване на консултацията: 5 март 2024

(публикувано 02.02.2024 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop