Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималните основни заплати за най-ниската академична длъжност и за лицата по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование в държавните висши училища

Дата на откриване на консултацията: 27 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 10 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop