Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве като основно звено в структурата на Аграрния университет – Пловдив

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 15 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop