ЗАКОН за висшето образование

(обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., …, изм. ДВ. бр.27 от 29 март 2024 г.)

Споделете

GoTop