Проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България“

Проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България“

По проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България“, финансиран от ОПРЧР, изпълняван от дирекция „ВО“ се разработи рейтингова система на висшите училища в България. Актуализираното издание на системата за 2012 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Рейтинговата система, можете да намерите на следния адрес: https://rsvu.mon.bg.

GoTop