Архив „Полезна информация“ до 2014 г. вкл.

„Национален преглед на предприемаческите висши училища” през 2014 година, България

През 2014 година България прие поканата да участва в инициативата на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „Национален преглед на предприемаческите висши училища”, направен с помощта на разработения от Европейската комисия инструмент за самооценка HEInnovate. Инициативата HEInnovate придобива все по-голяма популярност не само в Европа, но и в САЩ и в държави от Азия. Привличането на България в този процес засилва интереса както на преподаватели и студенти, така и на предприемачи и изследователи, работещи в тази сфера. HEInnovate позволява да се оцени ефективността на институциите в седем области: 1. Лидерство и управление; 2. Организационен капацитет; 3. Преподаване и учене; 4. Пътеки за предприемачи; 5. Сътрудничество между университетите и бизнеса; 6. Интернационализиране на институциите; 7. Измерване на въздействието.

България е първата държава, в която беше направен обстоен преглед на степента на предприемачество в системата на висшето образование. Обследвани бяха пет висши училища (Технически университет – София, Лесотехнически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Икономически университет – Варна) и беше ревизирана цялостната система за висше образование.

Докладът е публикуван и на интернет страницата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (https://heinnovate.eu/intranet/tef_guide/case_studies.php)

Покана за следдипломно обучение в университета в Пелопонес, Република Гърция

Повече информация

19-И ЛЕТЕН АСЕФ УНИВЕРСИТЕТ НА ТЕМА „УСТОЙЧИВА УРБАНИЗАЦИЯ В ГРАДОВЕ С КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

Повече информация

Създаване на чилийско-български център за изследвания

Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, участва в срещи на публичните органи по проект „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”

5 юни 2015 г.

Повече информация

XXI ИЗДАНИЕ НА ТРИЕНАЛЕТО НА ДЕКОРАТИВНИТЕ ИЗКУСТВА И МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА „ДИЗАЙНЪТ И НЕЩАТА“ ПРЕЗ 2016 Г. В МИЛАНО, ИТАЛИЯ

Повече информация

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ – 25 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

Повече информация

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЛМАТИ, КАЗАХСТАН, В ПЕРИОДА 27-28 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

Повече информация

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища 28 май 2015 г. (17.00 часа брюкселско време).

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЪРЖАВИ С ИКОНОМИКИ В ПРЕХОД, 23 – 24 юни 2015 г., гр. Кишинев, Република Молдова

Повече информация

ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ В СЪЧУАН, КИТАЙ, 12-14 ЮНИ 2015 г.

Краен срок за заявки – 10 юни 2015 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за отпускане на две стипендии за български граждани за изучаване на арабски език в Арабска република Египет през 2015-2016 година

Документите се подават в Посолството на Арабската република Египет в София в срок до 30 май 2015 година.

Повече информация

10-ГОДИШНИНА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ НА УКРАЙНА „KPI-OPEN 2015″

Повече информация

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 2015 Г.

В периода 29 -31 май 2015 г. в Слънчев бряг ще се проведе Националната студентска олимпиада по математика за 2015 г.

Срок за регистрация – 16.05.2015 г. на сайта на олимпиадата.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРУМИ В ШАНХАЙ, КИТАЙ, В ПЕРИОДА АПРИЛ-ЮНИ 2015 г.

Повече информация

МАКЕДОНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОЛУН ПРЕДЛАГА КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Краен срок за подаване на кандидатурите – 14 септември 2015 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЪРБИЯ, МОЛДОВА, УКРАЙНА И АЛБАНИЯ

Повече информация

Конференция на тема „Бъдещето на докторантурата“ ще се проведе в Рига на 28-29 май 2015 г.

Регистрацията за участие става чрез специален уебсайт: https://future-doctorate.teamwork.fr/.
Крайният срок за регистрация е 15 май 2015 г.

Повече информация

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙ В ПЕРИОДА 23-25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Повече информация

ФИНАНСОВИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 5 ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Документите на кандидатите се приемат до 15 април 2015 г. във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.

Подробна информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация „Мацумае“ до 31 август 2015 г.

Повече информация

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Крайният срок за приемане на документи е 20 март 2015 г.

Повече информация

СПИСЪК НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ПЛАН ЗА ЗАПИСВАНЕ В СТУДЕНТСКИ ПРОГРАМИ ПО КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 Г.

Министерството на образованието на Китайската народна република предоставя списък на 45 висши училища, които предлагат обучение по медицински специалности на английски език. Същият „Списък на висшите училища и план за записване в студентски програми по клинична медицина с обучение на английски език за чуждестранни студенти за академичната 2015/2016 г.“ може да се намери на официалната страница на Министерството на образованието на Китайската народна република на адрес: www.studyinchina.edu.cn.

Стипендии за български граждани за обучение в Република Корея

Крайният срок за подаване на документи е 27 март 2015 г.

Повече информация

43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Оптика и оптични технологии в образованието” 2–5 април 2015 г., Благоевград

Повече информация

10 ПЪЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПРЕДОСТАВЯ MASDAR INSTITUTE В АБУ ДАБИ, ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

Краен срок за кандидатстване – 31.05.2015 г.

Повече информация

КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ”
15-17 юли 2015 г., гр. Любляна, Словения

Повече информация

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна от 15 април 2015 г. до 15 май 2015 г.

Повече информация

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 15 СТИПЕНДИИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПРОГРАМА „ИСЛАНДСКИ КАТО ВТОРИ ЕЗИК“ В УНИВЕРСИТЕТА В ИСЛАНДИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. – 30 АПРИЛ 2016 Г.

Кандидатурата трябва да пристигне в Árni Magnússon Institute до 1 февруари 2015 г. на адрес Siguröur Nordal Office, Box 1220, 121.

Повече информация

ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА“ В ПЕРИОДА 18-19 ФЕВРУАРИ 2015 Г. В ПРЕТОРИЯ, РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА

Повече информация

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ В УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, В ПЕРИОДА 20 ЮНИ–31 ЮЛИ 2015 Г.

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 01 февруари, 2015 г.

Повече информация

IV КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА АСЕМ (ARC4) И СЪПЪТСТВАЩ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 23-27.03.2015 Г. В ХАНДЖОУ, КИТАЙ

Крайният срок за кандидатстване за участие в Студентския форум е 25 януари 2015 г.

Повече информация

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА“ 2015 Г. В ПЕРИОДА 13-15 МАРТ 2015 Г. В НИКОЗИЯ, КИПЪР

Министерството на образованието и културата на Кипър, Камарата на търговията и промишлеността (CCCI) Кипър, Федерацията на работодателите и индустриалците (OEB) и Европейската служба за Кипър (EOC) организират Международно изложение „Образование и кариера“ 2015 г. Изложението ще се проведе в Международния панаир в Никозия в периода 13-15 март 2015 г.

Повече информация

ИЗЛОЖЕНИЕ „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА“ 2015 г.

От 25 февруари до 26 март 2015 г. ще се проведе 21-вото издание на изложението „Кандидатстудентска борса“ в София и в още 8 града в страната. Събитието, в което участват почти всички висши училища у нас, има за цел да представя българското висше образование, да среща представители на висшите училища с ученици и техните родители, като ги насърчава да продължават образованието си, както и да привлича и задържа младите хора в България. Организатор на изложението е сдружение „Кандидатстудентска борса”.

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ТРИМА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ, предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS)

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 26 януари 2015 г. включително.

Повече информация

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕДОСТАВЯ КОЛЕЖЪТ НА ЕВРОПА В ГР. БРЮЖ, БЕЛГИЯ

Срокът за кандидатстване е до 15.01.2015 г.

Повече информация

ПОКАНА ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕС В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ, ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА СВЪРЗАНИТЕ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИНСТИТУЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ENPARD

До 15 декември 2014 г. следва да се представят „концептуални проекти“, на основата на които ще бъдат избрани кандидатите, които да предложат около март 2015 г. цялостни кандидатури.

Повече информация

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ В HAЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНДИЯ

Повече информация

СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD ЗА 2015/2016 Г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И УЧЕНИ ПРЕДОСТАВЯ АВСТРИЙСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Повече информация

СЕДМО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ КИПЪРСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ

На 21.10.2014 г. в Никозия, Кипър, ще се проведе Седмо изложение за следдипломна квалификация, организирано от Кипърския държавен университет. Информация за изложението може да бъде намерена на интернет адрес: www.ucy.ac.cy/careers и на телефон: (00357)21 22894024/57.

ПРОЕКТ „ГЛОБАЛНО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ“ НА КОРЕЙСКИЯ ЖЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СУКМИОНГ“

Повече информация

КОНФЕРЕНЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТИ, БИЗНЕС И КO.: ЗАЕДНО МОЖЕМ. СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕЖДУСЕКТОРНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И РАСТЕЖ“ НА 2 И 3 ОКТОМВРИ В РИМ

Повече информация

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В КОЛЕЖА НА КОРЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ

Колежът на Корейския институт за развитие (Кorea Development Institute School) предлага обучение в магистърски и докторски програми за пролетния семестър на 2015 г. KDI School приема всяка година студенти от 70 държави, като всички получават пълна или частична стипендия. Повече от 70% от студентите са държавни служители. Обучението се провежда на английски език.

Срокът за кандидатстване е 24 октомври 2014 г.

Информация относно условията за кандидатстване може да бъде потърсена на електронeн адрес [email protected] и на телефон: +82-2-3299 1281/1220/1057.

Московски международен салон на образованието ще се състои от 7 до 9 октомври 2014 г.

Повече информация

СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО СЕ СЪБИРАТ НА КОНГРЕС В ПАНАМА

Повече информация

ЗАПОЧВА НОВА ПИЛОТНА ИНИЦИАТИВА START В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Повече информация

СТИПЕНДИИ ЗА АБСОЛВЕНТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 Г. ОТ БАВАРСКОТО ДЪРЖАВНО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА

Информация за предоставяне на стипендии за абсолвенти от Централна, Източна и Югоизточна Европа за академичната 2015/2016 година от Баварското Държавно министерство на образованието, науката и изкуствата може да намерите на интернет адрес: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html. На същия електронен адрес има и подробно описание на стипендиите, условията за отпускането им и указания за подаване на документите.

Крайният срок за кандидатстване е 1 декември 2014 г.

Изложение на Европейското висше образование “European Higher Education Fair” във Виетнам в периода 14-16 ноември 2014 г.

Повече информация

26. Изложение „Образование и кариера – 2014″

В периода 13-15 ноември 2014 г, в Киев, Украйна ще бъде проведено 26. Изложение „Образование и кариера – 2014″.

Освен възможността да се направи информиран избор на университет. Изложението предвижда запознаване с програми за обмен на студенти, семинари и кръгли маси за международно сътрудничество в областта на образованието.

Организатор на събитието е Министерство на образованието и науката на Украйна, в сътрудничество с Националната академия на педагогически науки в Украйна и украинското дружество „Знание“.

Повече информация може да бъде намерена на следния електронен адрес: www.edu-abroad.com.ua.

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПРЕДОСТАВЯ BAYHOST – ЦЕНТЪР ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СРЕДНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА НА УНИВЕРСИТЕТА РЕГЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ

BAYHOST – Център за висше образование за Средна, Източна и Югоизточна Европа на университета Регенсбург, Германия, започва процедура по отпускане на стипендии за чуждестранни студенти.

Срокът за подаване на документи е 1 декември 2014 г.

Подробна информация за документите и начина на кандидатстване е публикувана на интернет страницата: www.bayhost.de.

Изложение на Европейското висше образование в Индия в периода 30 ноември – 5 декември 2014 г.

Срокът за регистрация на участниците е до 15 юли 2014 г.

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 2014 Г.

В периода 30 май – 1 юни 2014 г. в гр. Созопол в базата на ТУ – София, ще се проведе Националната студентска олимпиада по математика за 2014 г. Регламента и конспекта на състезанието можете да намерите на адрес:
http://www.tu-sofia.bg/faculties/fpmi/nsom

ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА (АСЕМ) И СЪПЪТСТВАЩИЯТ 2-РИ ФОРУМ НА СТУДЕНТИТЕ НА АСЕМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 23-26.09.2014 Г. В БАНКОК, ТАЙЛАНД

Повече информация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „ГРУЗИНСКИ РЪКОПИСИ” В ПЕРИОДА 15-24 ЮЛИ 2014 Г. В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Срокът за кандидатстване е 14 юни 2014 г.

Повече информация

Срокът за подаване на молби за участие в 12-месечната програма е 31 март 2014 г., а за 24-месечната програма – 31 май 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЖАКАРТА, ИНДОНЕЗИЯ, 8 И 9 НОЕМВРИ 2014 г.

Крайният срок за регистрация на участниците в изложението е 31 юли 2014 г.

Повече информация

МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ И СТАТИСТИКА В ПЕРИОДА 16 – 20 АВГУСТ 2014 Г. В ИРАН

Повече информация

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПЕСНИ UNIVISION 19 – 21 ЮНИ 2014 Г. В БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

В периода 19 – 21 юни 2014 г. в Баку, Азербайджан, ще се проведе Вторият международен студентски конкурс за песни Univision, организиран от Министерството на младежта и спорта на Азербайджанската република и Обединението на азербайджанската организация за младежи и студенти.

Крайният срок за регистрация на участниците е 1 май 2014 г.

Повече информация

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РУСИЯ през учебната 2014/2015 година

Крайният срок за приемане на документи е 1 април 2014 г.

Повече информация

Международен панаир на образованието “KOREA STUDY ABROAD”, Република Корея, 27 – 30 март 2014 г.

Международен панаир на образованието “KOREA STUDY ABROAD” ще се проведе в Република Корея от 27 до 30 март 2014 г. На 27 март 2014 г. панаирът ще е в гр. Бусан, а в гр. Сеул – на 29 и 30 март 2014 г.

Организаторите на форума са отправили покана за участие в изложението на български партньори. Крайният срок за изпращане на заявки за участие, както и 50% от таксата за участие следва да се предоставят на организаторите самостоятелно на посочените адреси до 31 януари 2014 г.

Изложение „Професия, обучение и следдипломна квалификация”, гр. Виена, Австрия, 6-9 март 2014 г.

В периода 6–9 март 2014 г. в гр. Виена, Австрия, ще се проведе изложение „Професия, обучение и следдипломна квалификация”. Събитието е най-голямото образователно изложение в Австрия и предоставя информация за възможностите за обучение и работа в тази страна. Домакини на панаира са Федералното министерство за образование, изкуство и култура, Федералното министерство за наука и изследвания на Австрия и австрийската служба за пазара.

Подробно описание за условията за участие и регистрационна форма може да се намери на интернет страница www.bestinfo.at.

Крайният срок за регистриране е 30 ноември 2013 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ОБРАЗОВАНИЕТО “KOREA STUDY ABROAD” В ПЕРИОДА 3-6 ОКТОМВРИ 2013 Г. В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Организаторите на форума са отправили покана за участие в изложението на български участници. Панаирът ще се проведе в гр. Бусан на 3 октомври 2013 г. и в гр. Сеул на 5 и 6 октомври 2013 г. Крайният срок за изпращане на заявки за участие, както и 50% от таксата за участие следва да се предоставят на организаторите самостоятелно на посочените адреси до 31 юли 2013 г.

Покана за участие в Първата лятна програма по международни отношения на училището „Аристотел” в Науса, Република Гърция, в периода 22-28 август 2013 г.

Организатори са Лабораторията за международни отношения и европейска интеграция към Университета на Македония (Гърция) и Международния филмов фестивал в Науса. Програмата е насочена към студенти и завършили студенти с опит в международните отношения.

Основна тема на Програмата ще бъдат международните отношения и средиземноморските енергийни ресурси. Курсовете ще се водят на английски език от преподаватели от Гърция и чужбина. Цялата информация за Програмата, както и условията за участие, може да се намерят на адрес: www.niff.gr/ir.summer.programme.

Покана от Технологичния образователен институт в Патра, Република Гърция, за участие на български студенти в магистърска програма на английски език „Енергийни възобновяеми системи” . Обучението ще започне от 30 септември 2013 г.

ИНСТИТУТЪТ ПО МЕЖДУНАРОДНО МОРСКО ПРАВО НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА АСИСТЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ

Институтът по международно морско право набира кандидатури за асистент-преподавател по международно морско право.
Краен срок за кандидатстване – 13 юни 2013 г.

РЕГЛАМЕНТ за НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 2013 г.

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ”, ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Университетът по информационни науки и технологии „Св. Апостол Павел” – Охрид, Република Македония, обявява пълна стипендия за български студенти за академичната 2013/2014 г.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование, да не са по-възрастни от 20 години и да владеят добре английски език. Стипендията предвижда: такси за обучение, настаняване и храна (пълен пансион) в общежитията на университета, карта за транспорт, здравно осигуряване, както и месечна стипендия в размер на около 120 USD.

Пълната информация за условията на стипендията, учебните програми, както и приложения за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата: http://uist.edu.mk/.
Допълнителна информация може да се получи чрез електронна поща ([email protected]) или телефони (+389 46 550 001 и 389 46 550 002).

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2013 г.

В периода 9-10 май 2013 г. в гр. Сплит, Република Хърватия, ще се проведе 23-а годишна конференция на EURASHE.

Национална програма за стипендии на Словашката Република за обмен

През академичната 2013-2014 година стартира Национална програма за стипендии на Словашката Република за обмен на студенти, докторанти, научни работници и преподаватели.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, получаването на стипендия чрез програмата и възможностите за подаване на on-line формуляр може да бъде получена на следния интернет адрес: www.scholarships.sk.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2013 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТАЛИСТИКА „ИЗТОКЪТ В ОЧИТЕ НА ЗАПАДА” В ПЕРИОДА 26-28 НОЕМВРИ 2013 г.

Организатор на форума е Кувейтският университет. Отправя се покана за участие в конференцията по ориенталистика към университетски преподаватели с докторска степен или изтъкнати интелектуалци. Изисква се отлично владеене на английски и арабски език. Участниците в конференцията с доклади ще получат самолетни билети и ще бъдат настанени за сметка на организаторите. Предвижда се участието на 10 докладчици от чужбина и на 8 от Държавата Кувейт.

Цялата информация за събитието може да намерите на адрес: http://fa.kuniv.edu.kw.

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗАД ГРАНИЦА” В КИЕВ, УКРАЙНА, В ПЕРИОДА 11-13 АПРИЛ И 14-16 НОЕМВРИ 2013 г.

Изложението се организира от Министерството на образованието и науката, младежта и спорта на Украйна съвместно с Националната академия по педагогически науки на Украйна и Дружество „Знание” – Украйна.

В програмата на форума е предвидено провеждането на семинари и кръгли маси по проблемите на международното сътрудничество в областта на образованието.

В изложбата, организирана през ноември 2012 г., са участвали повече от 70 чуждестранни висши училища от Канада, САЩ, Русия, Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Кипър, Литва, Полша, Турция, Франция, Чехия, Швейцария и др.

Пълна информация за изложението може да се намери на адрес: www.edu-abroad.com.ua.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2013

20-21 февруари – гр. СОФИЯ, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски” № 1
27-28 февруари – гр. ПЛОВДИВ
05 март – гр. МОНТАНА
07-08 март – гр. В. ТЪРНОВО
11-12 март – гр. ДОБРИЧ
13-14 март – гр. ВАРНА
15-16 март – гр. БУРГАС
18 март – гр. ХАСКОВО
19-20 март – гр. СТАРА ЗАГОРА

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАНАИР В ЯПОНИЯ

От 17 до 19 май 2013 година в Япония ще се проведе Втори образователен панаир. Събитието се организира от Делегацията на ЕС в Токио и Генералната дирекция за образование и култура на ЕК. Съорганизатори са Кампус Франс, Германската служба за академичен обмен (DAAD), университетът Мейджи и университетът Дошиша. Второто издание на панаира ще бъде на 17 и 18 май в Токио и на 19 май в Киото. За участие в изложението е необходимо всяко висше училище да заплати такса от 300 евро за Токио или 500 евро за Токио и Киото.

Крайният срок за регистрация е 31 януари 2013 г.

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Университетът „Кангнам” (Kangnam University) и Фондация „Шимджеон” (Shimgeon Foundation) предоставят стипендии за чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” или образователна и научна степен „доктор”. Обучението включва и едногодишно обучение по корейски език.

Одобрените кандидати ще бъдат освободен от заплащане на такса за обучение, ще им бъдат предоставени двупосочен самолетен билет, безплатно общежитие и медицинска застраховка.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 31 декември 2012 г. на следния адрес:
Global center, Kangnam University
40 Kangnam-ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do,
South Korea 446-702

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии, предоставени от Правителството на Държавата Израел

съгласно Програмата за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за периода 2012-2014 г.

Повече информация

На 5 октомври 2012 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие следните документи:

Резолюция 1907 (2012) относно управлението на висшите училища в Европейското пространство за висше образование;

Резолюция 1906 и Препоръка 2005 (2012) за консолидация и международна отвореност на Европейското пространство за висше образование.

МАГИСТЪРСКИ СТИПЕНДИИ в областта на икономическите, инженерните и природните науки, предоставени от фондация MUMMERT

1 септември – 1 ноември 2012 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за обучение в летни езикови курсове по програмата „Средиземноморски идентичности: регионално/интернационалното в Средиземноморието”

Организирани от лятното училище към Факултета по хуманитаристика на Приморския университет в гр. Копер, Република Словения

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за международни студентски олимпиади по математика и химия в Техеран през юли 2012 година

Повече информация

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2012 Г. В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА И УКРАЙНА

Повече информация

21-ВО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА FORUM INTERNATIONAL DE L’ETUDIANT В ГРАД КАЗАБЛАНКА, МАРОКО

От 26 до 29 април 2012 г. в град Казабланка, Мароко, ще се проведе 21-вото издание на изложението на висшите училища Forum International de l’Etudiant. Във форума ще участват над 700 учебни заведения от Великобритания, Франция, САЩ, Канада, Русия, Турция и др. Крайният срок за записване за участие е 30.03.2012 г.

Пълна информация за образователното изложение, програмата, както и ценоразписът може да се намери на адрес: www.etudiant.ma.

Изложение по образование в Шанхай, КНР

Организационният комитет на изложението по образование в Шанхай информира, че в периода 28.04 – 29.04.2012 г. в гр. Шанхай (КНР) ще се проведе панаир на висшето образование. В проявата могат да вземат участие представители на висшите училища в Република България.

ИНФОРМАЦИЯ за организирането на семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество в Дъблин, Ирландия

Повече информация

В периода 10-11 май 2012 г. в гр. Рига, Латвия, ще се проведе 22-та годишна конференция на EURASHE.

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет – Прага, Чешка Република

Факултетът по транспортни науки към Чешкия технически университет – Прага предлага обучение в магистърска програма по интелигентни транспортни системи. За обучение в програмата могат да кандидатстват и чуждестранни студенти.
Записването е до 31 март 2012 г. по електронен път на адрес: www.prihlaska.cvut.cz.

Подробна информация за програмата, факултета и университета може да бъде намерена на адресите: www.cvut.cz и www.fd.cvut.cz.

13-ТО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АРАБСКИ ЕЗИК И ОБУЧЕНИЯ НА СЕВЕРНА АФРИКА ЗА 2012 г.

Университета Ал Акауайн, гр. Ифран, Кралство Мароко организира 13-то издание на Програмата за арабски език и обучения на Северна Африка за 2012 г. Пълна информация за събитието може да се намери на адрес: www.aui.ma/arabic. Желаещите да се запишат за тази програма, могат да използват следния електронен адрес: [email protected].

Краен срок за записвания е 12 април 2012 г.

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

През 2012 година в Баку, Азербайджан ще се проведат две международни образователни изложения:

  • На 27 и 28 април се организира „Международен панаир на образованието”.
  • От 20 до 22 септември се планира „Международно изложение за образование и професионална кариера”.

Форумите се организират от фирма „Итека Каспиан ЛЛС”.
Условията за участие в изложенията в областта на образованието в Баку, Азербайджан, могат да се намерят на адрес: www.education.iteca.az

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРИЩИНА, РЕПУБЛИКА КОСОВО

От 18 до 20 април 2012 година в Прищина, Република Косово, ще се проведе Международен панаир за образованието. Форумът се организира от CEO – Congress and Event Organization. Поканени за участие са български висши училища.

Лице за контакт: Albona Demaku, Project Manager, tel: +381 (0) 38 220 003, fax:+381 (0) 38 225 092, e-mail: [email protected].

Адрес: CEO shpk and Prishtina Fair,
Rr. Rrustem Statovci p.n,
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Международна конференция по механика в Кайро, 29-31 май 2012 г.

Повече информация

Информация относно срока и условията за кандидатстване на български граждани по Културните спогодби на Кралство Дания за учебната 2012-2013 година.

Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2012 г.

Повече информация

ИЗЛОЖЕНИЕ „ПРОФЕСИЯ, ОБУЧЕНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ”, ГР. ВИЕНА, АВСТРИЯ

В периода 8 – 11 март 2012 г. в гр. Виена, Австрия, ще се проведе изложение „Професия, обучение и следдипломна квалификация”.
Подробно описание на условията за кандидатстване и заплащане може да се намери на интернет страница www.bestinfo.at.

Международен панаир за образованието в Никозия

Повече информация

В периода 17 -19 октомври 2011 г. в гр. Букурещ, Румъния ще се проведе конференция на тема „Бъдещето на висшето образование – конференция на изследователите на Болонския процес”. Конференцията има за цел да обхване както теоретичните изследователски дейности с фокус върху Болонския процес и неговите последици, така и положените усилия за определяне на рамката, при която инструменти на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) могат да бъдат прилагани на национално ниво.

ИНФОРМАЦИЯ за прояви в областта на висшето образование, организирани от Министерството на образованието и науката на Република Армения

В периода от 1 юли 2011 г. до 31 декември 2011 г. Република Армения съвместно с Република Полша са съпредседатели на прояви, съгласно договореното през 2009 г. в Льовен на Срещата на министрите на образованието на страните, участващи в Болонския процес.

  • ЗАПОВЕД № РД09-685/20.05.2011 г. за утвърждаване на единни образци на дипломи за присъдени образователна и научна степен «доктор» и научна степен «доктор на науките»

Лятно училище на тема „Болонският процес след 2020: ролята и участието на студентите”

В периода 3-10 юли 2011 г. в Армения ще се проведе лятно училище на тема „Болонският процес след 2020: ролята и участието на студентите”. За участие са поканени студенти от всички държави-членки на Болонския процес, както и други заинтересовани страни.

ИНФОРМАЦИЯ за провеждането на XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран в периода 12-15 юли 2011 г.

Повече информация

Предстоящо международно изложение и конференция за висшето образование

В периода 20-24 април 2011 г. е гр. Рияд, Саудитска Арабия ще се проведат международно изложение на висшето образование и съпътстваща конференция. На конференцията ще се обсъждат следните теми:

  • Проучване относно университетска система за обучение от световна класа;
  • Значението на висшето образование в икономическия триъгълник;
  • Международната конкуренция между институциите в системата на висшето образование;
  • Стратегиите, рамката и организацията на институциите във висшето образование.

Конференция „Висшето образование в градовете и регионите – за по-силни, по-чисти и справедливи региони”

На 10 и 11 февруари 2011 г. в гр. Севиля (Испания) ще се проведе конференция „Висшето образование в градовете и регионите – за по-силни, по-чисти и справедливи региони”. Конференцията е организирана от OECD и се предвижда да събере хора, разработващи политики, практикуващи, публични и частни организации, ангажирани с регионалното развитие; ръководители и мениджъри от висшите училища, както и екперти, които отговарят за трансфера на знания, регионалното развитие и взаимодействие с общността на институционално ниво.

Покана за участие е отправена към всички заинтересовани страни. Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_45834904_1_1_1_1_1,00.html

ИНФОРМАЦИЯ относно изложение „Планета Education – 2011” в гр. Екатеринбург, Русия, 18 и 19 февруари 2011 г.

Повече информация

Архив "Полезна информация" до 2014 г. вкл.Архив "Полезна информация" до 2014 г. вкл.По проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България“, финансиран от ОПРЧР, изпълняван от дирекция „ВО“ се разработи рейтингова система на висшите училища в България, която може да намерите на следния адрес: http://rsvu.mon.bg.

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии, предоставени от Австрийското федерално министерство на науката и изследователската дейност

Австрийското федерално министерство на науката и изследователската дейност предоставя информация за стипендии за лятото на 2011 г., респ. през академичната 2011-2012 година.

Подробна информация за отделните стипендии и отпускането им може да бъде намерена на страницата в Интернет www.grants.at.

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Олимпиадата ще се състои от 14 до 16 май 2010 г. в гр. Велико Търново.

Повече информация

Международни студентски олимпиади по математика и химия в Техеран през юли 2010 г.

В периода 13 – 16 юли 2010 г. в столицата на Ислямска Република Иран гр. Техеран ще се проведат ХІ Международна олимпиада по математика и ІІІ Международна олимпиада по химия. В олимпиадите могат да участват студенти в трети или четвърти курс с профил математика или химия.

Условията за участие в олимпиадите и начините за връзка с организаторите са посочени в приложението и на интернет-адрес: http://olympiad.sanjesh.org/en/.

Изложение за висше образование в Европа /EHEF/, октомври 2010 г. в Джакарта, Индонезия

Повече информация

GoTop