04.05.2018 г. Националната студентска олимпиада по математика

Национална студентска олимпиада по математика 2018

Националната студентска олимпиада по математика ще се проведе от 18 до 20 май 2018 г. при домакинството на Лесотехническия университет – София, в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ на висшето училище в с. Юндола.

Организаторите канят студентите от всички висши училища да вземат участие в Олимпиадата.

Срок за регистрация – 04.05.2018 г. на сайта на олимпиадата http://nsom.ltu.bg

GoTop