Архив „Полезна информация“ след 2019

Националната студентска олимпиада по математика за 2023 година (публ. 10.04.2023 г.)

Техническа информация;

Регламент;

Конспект;

Срок за регистрация: 21.04.2023 г., на сайта на олимпиадата https://nsom.fmi.uni-sofia.bg/


Заповед № РД09-929/16.04.2021 г. предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 19.04.2021 г.)

GoTop