Изложби на тема: „Образование и кариера – 2018“ и „Образование и кариера – Ден на студента 2018“, Украйна

Изложби на тема: „Образование и кариера – 2018“ и „Образование и кариера – Ден на студента 2018“

Дружество „Знания“ на Украйна с подкрепата и участието на Министерството на образованието и науката на Украйна и Националната академия на педагогическите науки на Украйна

ОРГАНИЗИРАТ

В периода 19-21 април и 15-17 ноември 2018 година в сградата на Националния център по делово и културно сътрудничество „Украински дом“, гр. Киев, изложби на тема: „Образование и кариера – 2018“ и „Образование и кариера – Ден на студента 2018“

Програмите на изложбите предвиждат провеждане на следните мероприятия:

  1. Семинари и „кръгли маси“ по въпроси, отнасящи се до международното сътрудничество в областта на образованието и въвеждане на съвременни технологии;
  2. Презентации на украински и чуждестранни училища;
  3. Младежки програми и програми за обмен на студенти и ученици;
  4. Обмяна на опит за сътрудничество с европейски страни в областта на образованието и заетостта за младежта.

Допълнителна информация за изложбите можете да намерите на сайта: edu-abroad.com.ua; e-mail: [email protected] и телефони: (044)237-85-43/287-37-43

GoTop