Кандидатстудентската борса’2019

Актуална информация за университети и колежи

График:

21 – 22 февруари 2019 г. – гр. София – Дом на културата“Средец“ (бивш „Лиляна Димитрова“), ул.“Кракра“ 2А

 • 21 февруари 2019 г. от 11.00 до 17.00 ч.;
 • 22 февруари 2019 г. от 10.00 до 14.00 ч.

25 – 26 февруари 2019 г. – гр. Пловдив – ТУ, Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов'“ 25

 • 25 февруари 2019 г. от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 26 февруари 2019 г. от 09.00 до 14.00 ч.

05 – 06 март 2019 г. – гр. Монтана – Общински Младежки дом

 • 05 март от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 06 март от 09.00 до 14.00 ч.

07 – 08 март 2019 г. – гр. В. Търново Изложбени Зали „Рафаел Михайлов“

 • 07 март 2019 г. от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 08 март 2019 г. от 09.00 до 14.00 ч.

11 – 12 март 2019 г. – гр. Добрич – Общински Младежки център

 • 11 март от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 12 март от 09.00 до 14.00 ч.

13 – 14 март 2019 г. – гр. Варна – хотел-галерия „Графит“

 • 13 март от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 14 март от 09.00до 14.00 ч.

15 – 16 март 2019 г. – гр. Бургас – Общински Младежки дом

 • 15 март от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 16 март от 09.00до 14.00 ч.

18 – 19 март 2019 г. – гр. Хасково – Читалище „Заря“

 • 18 март от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 19 март от 09.00 до 14.00 ч.

20 – 21 март 2019 г. – гр. Стара Загора – хотел „Верен“

 • 20 март от 12.00 до 17.00 ч.;
 • 21 март от 09.00 до 14.00 ч.

КОНТАКТИ
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА

e-mail: [email protected]

www.kandidatstudent.net

GoTop