Националната студентска олимпиада по математика 2021

(публ. 09.04.2021 г.)

Националната студентска олимпиада по математика ще се проведе от 13 до 16 май 2021 г. при домакинството на Икономическия университет – Варна.

Организаторите канят студентите от всички висши училища да вземат участие в Олимпиадата.

Подробна информация
Регламент
Конспект

Срок за регистрация – 24.04.2021 г. на сайта на олимпиадата:

https://nsom.fmi.uni-sofia.bg/

(публ. 09.04.2021 г.)

GoTop