Решения на МС

РЕШЕНИЕ № 30 от 12.01.2023 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публ. 17.01.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 32 на Министерския съвет от 12 януари 2023 година за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)


РЕШЕНИЕ № 538 от 22 юли 2021 година за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България (публ. 16.09.2021 г.)

GoTop