МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: БЛИЗО 200 МЕДИАТОРИ БЯХА НАЗНАЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА ЗА ГОДИНА

Начало » Последни публикации

08.04.2019

„Близо 200 медиатори бяха назначени в училищата в страната през последната година и подпомагат работата на учителите по обхват и задържане на децата и учениците от уязвимите групи“. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на работната среща със студенти, учители и директори на детски градини и училища от ромски произход по случай Международния ден на ромите. Той подчерта, че училищата са получили 29 милиона лева допълнително за работа с деца и родители от уязвими групи. Парите могат да се използват както за организиране на допълнителни уроци по български език или по други предмети, така и за назначаване на медиатори, психолози, педагогически съветници или други специалисти.

„Трябва да се работи с общностите в различните населени места. Най-добре в тази задача се справят учителите, които познават културните характеристики. Опитваме се да работим съвместно с всички институции, защото само заедно можем да постигнем резултати. Най-трудно ни е в обособените квартали. Имаме национална програма за образователна десегрегация и ще съфинансираме дейностите на общините, които искат да провеждат такива политики“, посочи Красимир Вълчев.

През лятото Министерството на образованието и науката предвижда обучения за медиаторите в страната. Според министъра ще се търсят и средства за повишаване на възнагражденията на такива непедагогически специалисти, защото тяхната работа е много важна. Думите му бяха подкрепени от заместник-министър Деница Сачева, която обясни, че ще повече хора ще се стимулират да се включват в тази професия. „Обмисляме възможността да поискаме професионалните гимназии в страната, които обучават в сферата на услугите, да предложат специалности, свързани със социални услуги, здравни и образователни медиатори“, добави тя.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“