ДЕНИЦА САЧЕВА: ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

17.04.2019

„Децата от уязвимите групи имат нужда от повече практически часове, гражданско образование, както и да развиват дигиталните си умения. Това са част от възможните решения за задържането им в клас и предоставянето на качествена образователна услуга“, каза заместник-министър Деница Сачева на Националната педагогическа конференция за интеркултурно образование в Арбанаси. По думите й държавата трябва да направи всичко възможно, за да осигури поне основно образование за всяко българско дете.

„Благодарение на работата по Механизма се сблъскахме и анализирахме редица предизвикателства. Най-голямото несъмнено е миграцията, като имаме около 15 000 деца, които епизодично напускат страната с родителите си“, подчерта тя. В момента се водят разговори с Германия за пилотен проект за обмяна на информация за гарантиране на правото на образование на българчетата, които се установяват в страната за определен период. В същото време заместник-министърът обясни, че при завръщането им в България веднага трябва да се активират екипите по обхват, децата да бъдат върнати в детска градина или в училище и с тях да се работи допълнително за наваксване на дефицитите.

Деница Сачева обясни, че екипът на Министерство на образованието и науката полага сериозни усилия да се приобщят всички деца и да няма сегрегация на училищата. „Беше особрена национална програма за десегрегация, с която ще се подпомагат общинските политики в тази посока. По нея се предвиждат и средства за транспорт на децата до десегрегирани училища“, допълни тя.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“