МОН ОТЛИЧИ НАЙ-АКТИВНИТЕ И АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНТАКТНА МРЕЖА ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“  

Начало » Последни публикации

19.04.2019

 

За първи път Министерството на образованието и науката отличи със специални сертификати най-активните в Националната контактна мрежа/НКМ/ по Рамковата програма „Хоризонт 2020“.

Това са Ели Канева и Ясен Марков от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, доц.до-р Елисавета Гурова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Яничка Труева от Фондация „Клийнтех България“.

На работна среща с тях заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева връчи на най-ангажираните членове на мрежата специални сертификати, с които отличи усилията им за споделяне на информация, експертни становища, провеждане на обучения и участия в работни групи.

Изборът им е направен след проведен преглед и анализ на действащия у нас модел на функциониране на НКМ и ефективността на членовете й през 2018 г.

Четиримата отличени се открояват като най-активни в направлението, в което са членове на НКМ и като най-ангажирани с политиките на МОН по отношение на РП „Хоризонт 2020“ и в преговорите по 9РП „Хоризонт Европа“.
Екипът на дирекция „Наука“ на МОН и занапред ще поддържа активна и ежедневна връзка с членовете на мрежата и ще се старае да изгражда у тях мотивация и професионализъм.

Националната контактна мрежа е основна структура във всяка страна член на ЕС, която предоставя необходимата практическа информация и съдействие за участието на потенциалните бенефициенти в реализацията на Рамковата програма „Хоризонт 2020“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“