ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАБОТИМ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Начало » Последни публикации

07.10.2019

„Министерството на образованието и науката (МОН) работи по създаването на национална програма за подпомагане на научните изследвания в областта на изкуствения интелект, интелигентните системи и големите бази данни“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на откриването на проекта „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По думите й МОН подготвя план за действие за подкрепа на секторите „Образование“ и „Наука“ за използване на изкуствен интелект. Той ще е част от общата Стратегия на страната ни за развитие на изкуствения интелект и прилагането му в обществените системи. Заместник-министърът посочи, че в последните две години за научни изследвания в страната се направи много. Бяха разработени 12 научни програми, като първите резултати от тях вече са факт.

По проект GATE в София ще бъде изграден Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект. Според Деница Сачева столицата е най-доброто място в Източна Европа за такива изследвания. Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. Научните изследвания ще се фокусират в четири направления – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване. Иновациите ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“