ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Начало » Последни публикации

05.08.2020

Правителството одобри новата Национална програма „Европейски научни мрежи“. Тя е разработена от Министерството на образованието и науката и е с бюджет от 12 622 000 лв.

Основният акцент в изпълнението на програмата ще е модернизирането на обучението и повишаването на участието на българските учени в международни научни програми и проекти.

Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране по нея.

Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства, да изградят нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и  управлението на научни проекти.

В резултат от изпълнението на програмата, българските университети и научни институти ще са подготвени да се включат по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“