МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: STEM ЦЕНТРОВЕТЕ В УЧИЛИЩАТА СА НОВ МОДЕЛ НА УЧЕНЕ

Начало » Последни публикации

26.02.2021

STEM центровете, които изграждаме, не са само обзаведени кабинети, а нов модел на учене с подготвени учители, които преподават с иновативни методи. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен, където е изграден такъв център. Той отбеляза, че през миналата година е финансирано израждането на модерни центрове като комплекс от кабинети в 150 училища, а предстои да се финансират още 120. „ Ще имаме близо 270 училища със STEM центрове, където се учат природни науки, математика, техника, физика, химия, биология. По тези предмети имаме най-голямо предизвикателство за повишаване на интереса за учене на днешното поколение ученици. Факт е, че когато те са в модерна среда, учат много повече и мотивацията им е по-добра“, посочи министър Вълчев. Той отбеляза, че днес децата учат повече от електронни устройства и източници. „Иска ни се всички училища да имат такива STEM центрове, планирали сме го и да има повече образователни иновации. Това е търсене на подходи за това да мотивираме в по-голяма степен учениците да учат“, каза министърът.

Центърът в СУ „Йоан Екзарх Български“ се състои от три лаборатории, кореспондиращи с основните STEM направления - „Под повърхността“, „Космосът и ние“ и „Вътрешността на машините“. Тук учениците ще бъдат откриватели и изследователи с помощта на образователни научни лаборатории, технологични станции за сглобяване и програмиране на роботи, компютърни системи със софтуер за 3D моделиране и други. В STEM центъра е и изцяло обновената и осъвременена училищна библиотека. В СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен също ще е финансиран проект по Националната програма „Изграждане на училищна STEМ среда“.

„60 млн. лв. отделихме за училищата, които са отдалечени от областните градове“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на първия училищен STEM център в област Търговище - Основно училище „Христо Ботев“ в село Зелена морава в община Омуртаг. Той посочи, че с 2 милиарда лева са увеличени средствата за образование през последните 4 години. Близо милиард и 400 лева са за учители. „Следващата година учителските заплати трябва да се поддържат 125% от средните за страната, за да привлечем повече млади хора“, заяви министърът и допълни, че през последните години се отчита увеличение на кандидат-студентите за обучение по педагогически специалности. В Зелена морава е създадена дигитална класна стая, където учениците работят на малки групи. Има място за учене, но също и за разговори и социализация, за учене чрез преживяване и „правене“. В училището всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“