Национални програми 2007

Национални програми за 2007 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

За допълнителна информация: Марияна Ламбова, дирекция „Финанси”, телефон: 02/9217 410, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

За допълнителна информация:
Димитър Маргаритов, телефон: 02/9217 544, e-mail: [email protected]
Павлинка Ламбова телефон/факс: 02/9217 660, e-mail: [email protected],
дирекция „Държавна собственост и инвестиционна политика”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Модул „Ритуализация на училищния живот”

Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”

За допълнителна информация:
Асен Петров, телефон: 02/9217 435, e-mail: [email protected]
Геновева Черкезова, телефон: 02/ 9217 563, e-mail: [email protected],
дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

GoTop