Национални програми 2016

Национални програми 2016

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2016 година

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected]
Росица Манасиева – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 486, e-mail: [email protected]

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected]
Нели Ненчева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected]
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected]
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 451, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова – експерт към дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Анка Първанова – началник на отдел „Счетоводство“ в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 469, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 454, е-mail: [email protected]
Валентина Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 581, е-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Емилия Григорова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 569, е-mail: [email protected]
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 453, е-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Емилия Вълчовска – началник на отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Емилия Попова – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”,тел.: 02/9217 472, e-mail: [email protected]

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]
Атанас Згуров – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 568, е-mail: [email protected]

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]
Камелия Колева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 455, е-mail: [email protected]
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Борислава Цветанова – главен експерт, тел.: 02/817 47 60
Тихозар Кръстев – младши експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 482, е-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 436, e-mail: [email protected]

Кристина Габровска – началник на отдел „Контрол и инспектиране“ в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected]
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: m[email protected]
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, тел.: 02/9217 554, e-mail: [email protected]
Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, координиране дейностите, изпълнявани от дирекция ККР, тел.: 02/9217 634, e-mail: [email protected]
Елка Йорданова – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, координиране отчетността на дейностите, изпълнявани от НИОКСО по т. 2 от Принципите на финансиране, тел.: 02/9217 748, e-mail: [email protected]
Катерина Гешева – директор на НИОКСО, контрол и координиране на дейностите на НИОКСО, тел. : 02/9977 422 и 02/9977 402, , e-mail: [email protected] и [email protected]

Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева през периода от 02.10 до 10.10.2016 г. на български език

Краен срок за подаване на заявления: 19.08.2016 г. включително

  • НОВО!!! Списък на класираните кандидати за участие в Квалификационен курс в ЦЕРН за обучение на учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, която ще се проведе в периода от 02.10.2016 г. до 09.10.2016 г. в ЦЕРН, Женева, Швейцария
  • ПОКАНА за подбор на учители за участие в Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева през периода от 02.10 до 10.10.2016 г. на български език
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника” и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии в ЦЕРН, Женева, Швейцария 02.10.2016 г. – 10.10.2016 г.
  • СПРАВКА за учители, по професионална подготовка от области на образование „техника“ и „информатика“ и за учители по учебните предмет и информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, предназначена за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН -Женева от 02.10.2016 г. до 10.10.2016 г. по национална програма „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”

Национална учителска програма, предназначена за учители по природни науки, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 23.07 до 31.07.2016 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДОСТЪПНО И СИГУРНО УЧИЛИЩЕ“

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществен5и поръчки“, тел. 02/9217 684, e-mail: [email protected]
Велимир Бенов – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 479, e-mail: [email protected]
Анета Ботева – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 448, e-mail: [email protected]
Дарина Савова – младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 674, e-mail: [email protected]

Модул „Сигурност“

Ръководител: Йонко Иванов – държавен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 673, e-mail: [email protected]
Георги Илиев – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 496, e-mail: [email protected]
Маргаритка Цветкова – главен експерт в отдел „Държавна собственост в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки““, тел.: 02/9217 610, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Ръководител: Виктор Атанасов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии ”, e-mail: [email protected]
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “ ,тел.: 02/9217 457, e-mail: [email protected]
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “, тел.: 02/9217 551, e-mail: [email protected]
Шенай Мюмюн – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “, тел.: 02/9217 642, e-mail: [email protected]
Ивайло Вълчанов – старши експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии “, тел.: 02/9217 457, e-mail: [email protected]

GoTop