Архив


Регламент за организиране и провеждане на национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: “160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

Срок за изпращане на творбите – до 18.09.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)


Готов е регламентът за провеждане на онлайн тестове по български език

Министерството на образованието и науката публикува регламента, по който изучаващите български език като втори в чужбина ще имат възможност да полагат онлайн тестове в българските неделни училища.

След успешното полагане на изпитите нашите сънародници ще получават сертификат за ниво на владеене на български език като втори или трети от Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“, който съвместно с МОН разработи учебните програми по Български език и литература от I до XII клас.

Притежаването на сертификат с международна валидност за ниво на владеене ще осигури по-висока конкурентоспособност на трудовия пазар.

Предстоят разговори с висши училища в България за възможни допълнителни преференции при кандидатстване на ученици от чужбина, които притежават сертификат за ниво на владеене на български език.

Регламент за провеждане на онлайн изпитите по български език


Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 19.08.2017 г.


Втори национален ученически конкурс „Вазовата България“

Организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Община – гр. Сопот,
под патронажа на г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България

На вниманието на:
Училищните ръководители на българските неделни училища, вписани в Списъка по ПМС №334/08.12.2011 година и бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“


Двадесет и четвърти Национален учнически конкурс „ВЪСТАНИЕ“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“ , организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката

На вниманието на:
Училищните ръководители на българските неделни училища, вписани в Списъка по ПМС №334/08.12.2011 година и бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“


Министерството на образованието и науката и Институтът за стратегии и анализи обявяват Национална кампания „Аз снимам моята България“

Повече информация

Кампанията ще продължи от 22 януари до 22 април 2016 г.


Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина


Двадесет и трети Национален ученически конкур „Съединението прави силата“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“

Регламент на конкурса за ученици

Регламент на конкурса за учители


Конференция на тема „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”,
25 – 27 април 2014 г., гр. Виена, Австрия


Списък на лекторите по български език, литература и култура в чуждестранните университетиGoTop