Архив на НП „Роден език и култура зад граница“

12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2019 г.

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г. (Публикувано на 10.12.2019 г.)

Актуализиран списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната Програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г. (Публикувано на 17.09.2019 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г. – първи транш (Публикувано на 12.08.2019 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени за учебната 2019/2020 година по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, утвърдени със Заповед РД 09-1973/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката
(Публикувано на 03.08.2019 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2019 г.

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 8 май 2019 г.

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2018 г.

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2018 г. – с промени към месец януари 2019 г.

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – ноември 2018 г. – втори транш

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2018 г.

Заповед № РД 09-1045/21.06.2018 г. за утвърждаване на Правила за отчитане на средствата, предоставени за учебната 2018/2019 година по националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 271/20.04.2018 г., утвърдени със заповед № рд 09-1045/21.06.2018 г. на министъра на образованието и науката


Учебна 2018/2019 година

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018/2019 година


Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 04 юни 2018 година

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


3. Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2017 г.

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.


Учебна 2017/2018 година

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2017/2018 година


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2016 г.

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова – експерт към дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Анка Първанова – началник на отдел „Счетоводство“ в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 469, e-mail: [email protected]


Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2015

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2015 г. и сумите за прихващане от втория транш за минали години

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

СПИСЪК на кандидатите с одобрени и неодобрени проекти за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2015 г.

Правила за отчитане на дейността и на предоставените средства по Националната програма „Роден език и култура зад граница” за учебната 2015/2016 година

Формуляр за кандидатстване
Срок за кандидатстване: 30 юни 2015 г.

Ръководител: Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Членове:
Румяна Тошкова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Росица Матрачийска, главен счетоводител в дирекция „Счетоводни и стопански дейности“, тел.: 02 9217 414, e-mail: [email protected]


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2013 г.

Забележка: Всеки бенефициент, към която има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected]

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Емилия Николова-Комитска, главен експерт, дирекция ССД, тел. 02 9217 767, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2012 г.

Забележка: Всеки бенефициент по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2012 г., включен в списъка за финансиране, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОМН.

Информацията следва да се изпрати на адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Светослав Спасов, държавен експерт, дирекция „Правна”, тел. 02 9217 525, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 28 май 2012 г. включително.

Забележка: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента – задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката следва да се изпрати на някой от посочените адреси: [email protected], [email protected], [email protected]. Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

GoTop