До 25 април 2019 г. Награди „Питагор“ 2019 г. за български учени и научни колективи за 2016-2018 г.

МОН отличи с награди „Питагор“ български учени със значим принос в науката

30 май 2019 г.

Заповед за определяне състава на журито

Доклад на журито за номиниране на наградените учени

Заповед за награждаване на учени в отделните категории


Награди за наука „Питагор“

Награди „Питагор“ 2019 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2016-2018 г.

През 2019 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
  o – природни и инженерни науки;
  o – хуманитарни и социални науки;
  o – здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Носителите на голямата награда „Питагор“ ще получат грамота, парична награда по 12 000 (дванадесет хиляди) лв. и авторска статуетка „Питагор“.

Носителите на наградата „Питагор“ във всички останали категории ще получат грамота, парична сума по 8000 (осем хиляди) лв. и холограма на статуетката „Питагор“.

Общи изисквания към подалите документи за участие са:

 • Попълнена апликационна форма;
 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Релевантност към съответната категория.

Попълнена апликационна форма за участие в конкурса могат да подават научни организации, група учени и индивидуални учени. Не се допускат за участие в процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Крайният срок за подаване на предложенията е 25 април 2019 г. на електронен адрес:

[email protected] и [email protected].

Официалната церемония по връчване на годишните награди за наука „Питагор“ ще се проведе на 30.05.2019 г. (четвъртък) от 19,00 ч. в Концертната зала на централния военен клуб.

Заповед № РД 09-1306/13.05.2019 г. за изменение на Заповед №РД09-885/28.03.2019 г.

Заповед № РД09-885/28.03.2019 г. за обявяването на конкурса

Апликационна форма

GoTop