Архив – Конкурси 2019 г.


Учредяване на Национална награда „13 века България“

https://mon.bg/bg/100772 (публ. на 30.12.2019 г.)


Покана за номиниране на представители за членове в ИС на ФНИ

покана за участие в три конкурса


GoTop