До 7 април 2020 г. Конкурс „Млади таланти“

МОН ОТЛИЧИ МЛАДИ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
https://mon.bg/bg/news/3897

Заповед № РД09-474/19.02.2020 г. за определяне състава на журито

Награди, утвърдени със Заповед № РД09-877/30.04.2020 г. на министъра на образованието и науката


22. Национален конкурс „Млади таланти“ 2020 г.

(публ. 20.02.2020 г.)

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година 22. Национален конкурс ще се проведе в периода 27 -29 април 2020 г.

Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2020 г. на следните имейла: [email protected] и [email protected].

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение и ще се проведе през м. септември. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2020 г., което ще се проведе през месец юли 2020 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.


Приложения:

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2020 г.

Регламент на провеждане на конкурса

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс „Млади таланти“

(публ. 20.02.2020 г.)

GoTop