Архив на материали за БДП

Стратегически и нормативни документи

Заповед по дейността № РД09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на МОН, във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 16.03.2021 г.)

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г.

Програма за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2007–2010 г., 2007 г.

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище, публикувана във в-к ”Аз Буки”, брой 39 от 2003 г.


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци)


Международни и национални инициативи, свързани с БДП

Мероприятия по безопасност на движението, организирани от Националния дворец на децата (публ. 21.01.2020 г.)

Указание за провеждане на Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”, 12 – 14 май 2020 г., гр. Монтана (публ. 21.01.2020 г.)

Наредба за организиране и провеждане на Републиканския шампионат по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението” през 2019 година (публ. 21.01.2020 г.)


GoTop