Физика и астрономия

Държавни зрелостни изпити по физика и астрономия

Сесия

Втори задължителен ДЗИ
Профилирана подготовка
ДЗИ по желание
ООП / ПП
май 2023 г.
август 2023 г.
май 2022 г.
август 2022 г.

Сесия

Втори задължителен ДЗИ ДЗИ по желание
май 2021 г.
август 2021 г.

юни 2020 г.

август 2020 г.
май-юни 2019 г.
август 2019 г.
май-юни 2018 г.
август 2018 г.
май-юни 2017 г.
август 2017 г.
май-юни 2016 г.
август 2016 г.

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г.


Сесия

Втори задължителен ДЗИ

ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

август 2015 г.
май-юни 2014 г.
август 2014 г. ––––––––––––
май-юни 2013 г.
август 2013 г. ––––––––––––
май-юни 2012 г.
август 2012 г.
май-юни 2011 г.
август 2011 г.
май-юни 2010 г.
август 2010 г.
май-юни 2009 г.
август 2009 г.
май-юни 2008 г.
август 2008 г.
пробна 2007 г.

примерни изпитни
материали 2007 г.

GoTop