Тестове и верни отговори от НВО за IV клас по години

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2022-2023 година

Тест и ключ по математика (публ. 30.05.2023 г.)

Български език и литература (публ. 29.05.2023 г.)


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 година

Тест и ключ по математика (публ. 27.05.2022 г.)

Български език и литература (публ. 26.05.2022 г.)


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

Тест и ключ по математика (публ. 28.05.2021 г.)

Български език и литература (публ. 27.05.2021 г.)


Тестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата (публ. 19.05.2019 г.)

Човекът и обществото (публ. 14.05.2019 г.)

Математика (публ. 10.05.2019 г.)

Български език и литература (публ. 09.05.2019 г.)


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година

Човекът и природата, 17 май 2018 г.

Човекът и обществото, 16 май 2018 г.

Математика, 14 май 2018 г.

Български език и литература, 10 май 2018 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/2017 година

Човекът и обществото, 16 май 2017 г.

Човекът и природата, 15 май 2017 г.

Математика, 12 май 2017 г.

Български език и литература, 10 май 2017 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2015/2016 година

Човекът и обществото, 16 май 2016 г.

Човекът и природата, 13 май 2016 г.

Български език и литература, 12 май 2016 г.

Математика, 10 май 2016 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2014/2015 година

Човекът и природата, 13 май 2015 г.

Човекът и обществото, 12 май 2015 г.

Математика, 8 май 2015 г.

Български език и литература, 7 май 2015 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2013/2014 година

Човекът и обществото

Човекът и природата

Математика

Български език и литература


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2012/2013 година

Български език и литература, 9 май 2013 г.

Математика, 10 май 2013 г.

Човекът и природата, 15 май 2013 г.

Човекът и обществото, 14 май 2013 год.


Примерни тестове през учебната 2012/2013 година


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2011/2012 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2010/2011 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2009/2010 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2008/2009 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2007/2008 година

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2006/2007 година

Български език и литература

Математика

Човекът и обществото

Човекът и природата

GoTop