Учебни програми по китайски език

Учебни програми по китайски език

Учебни програми по учебния предмет чужд език – китайски език, утвърдени със Заповед № РД09-2556/03.10.2019 г.

Учебна програма по китайски език за 1 клас

Учебна програма по китайски език за 2 клас

Учебна програма по китайски език за 3 клас

Учебна програма по китайски език за 4 клас

Учебна програма по китайски език за 5 клас

Учебна програма по китайски език за 6 клас

Учебна програма по китайски език за 7 клас

Учебна програма по китайски език за постигане на ниво еквивалентно на В1.1

Учебна програма по китайски език за постигане на ниво еквивалентно на В1

(публикувани на 03.01.2020 г.) Отменя Заповед № РД09-4954/04.09.2017 г.

Учебна програма по китайски език за постигане на ниво еквивалентно на ниво А1 (общообразователна подготовка), утвърдена със Заповед № РД09-958/20.04.2021 г. (публ. 21.04.2021 г.)

GoTop