Учебни програми по майчин език

Учебни програми по майчин език

Учебни програми по майчин език, утвърдени със Заповед № РД09-5835/07.12.2017 г. на министъра на образованието и науката

Турски език

Иврит

Арменски език

Ромски език

GoTop