X клас от учебната 2024/2025

Учебни програми за X клас, утвърдени със Заповед РД09-30 /11.01.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3717/15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 29.11.2023 г.)

GoTop