213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

2130201 „Фотография“ от професия код 213020 „Фотограф“ (публ. 16.10.2023 г.)

2130301 Полиграфия от професия код 213030 „Полиграфист“ (публ. 21.11.2022 г.)

2130601 Компютърна графика от професия код 213060 „Компютърен график“ (публ. 03.11.2021 г.)

2130701 Графичен дизайн от професия код 213070 „Графичен дизайнер“ (публ. 03.11.2021 г.)

GoTop